Saturday, 4 June 2011

Kehilangan Arah Untuk Pulang

alt
Sebelum kedatangan agama samawi, manusia sebelumnya berpegang kepada agama adalah
 disebabkan perasaan takut seperti takut kelaparan, takut kepada binatang buas, takut kepada kesakitan atau kematian.
Pada tahap ini, pemahaman berkenaan perhubungan sebab-akibat masih belum sempurna sifatnya, dan akibatnya dalam minda manusia terdahulu tercipta gambaran-gambaran makhluk-makhluk hebat yang difikirkan boleh menyelamatkan mereka daripada bahaya-bahaya tersebut.
Untuk menenangkan makhluk-makhluk hebat ini mereka menawarkan pelbagai jenis korban termasuklah korban manusia seperti wanita atau bayi. Mereka yang tidak beragama mempunyai moral yang lebih teruk seperti Firaun yang sanggup membunuh kesemua bayi Bani Isreal demi menyelamatkan kerajaannya atau melayan manusia seperti hamba seperti Maharaja China Qin Shi Huang yang mengerahkan manusia membina tembok yang luar biasa panjangnya dan mengorbankan banyak nyawa demi keutuhan kerajaannya.
Kedatangan agama samawi telah membebaskan manusia daripada agama ketakutan kepada agama moral. Genius-genius dari agama samawi seperti Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad saw. telah datang dan membawa bersama mereka obor untuk menghuraikan konflik di antara kepercayaan berasaskan ilmu dan kepercayaan membuta tuli.

No comments:

Post a Comment